Loading...

Improwizacja wolna

Improwizacja wolna to działanie w trybie otwartości.
Jest to stan postrzegania pełnego, postrzegania dziecka. Bycie w nieznanym pokoju, w którym każde zdarzenie jest zdarzeniem pierwszym, a każdy nowy przedmiot jedynym.

Zobacz więcej

Najbliższe wydarzenie

Ruch kontrastowy

30/03/2019

Improwizacja wolna

O
improwizacji
wolnej

Impro wolna jest próbą pozwolenia sobie na działanie swobodne. Na wejście w akcję, której nie muszę rozumieć, na poddanie się czemuś większemu ode mnie, na zaufanie niespodziewanemu. Oznacza to działanie niezabrudzone uprzedzeniami i konwencjami, uwalniające świeżość i bezkompromisowość.

Linia Nocna

Fabryka Destrukcja

Improwizacja wolna

Linia
nocna

Barbara Derlak, Piotr Filonowicz, Paweł Olejnik, Joanna Sieradzan, Filip Wencki, Katarzyna Wieczerzak

Linia Nocna zorganizowała około stu tzw. „prób otwartych”, na które zapraszano od jednego do ośmiu obserwatorów. Większość jednak jej improwizacji odbyło się bez obserwatorów.

Improwizacja wolna

Fabryka Destrukcja

Piotr Filonowicz, Paweł Olejnik

Celem działań Fabryki Destrukcja było pierwotnie improwizowane niszczenie instalacji artystycznych. Grupa tworzyła własne instalacje, a także współpracowała z artystami plastycznymi, którzy budowali dla niej przestrzeń improwizacji lub udostępniali dzieło sztuki do zniszczenia.

Warsztaty

Przyjdź na zajęcia

Kilka razy do roku organizujemy intensywne warsztaty percepcji oraz swobodnego wyrażania ciałem i głosem.