24h Impro Wolna

Dobowa improwizacja wolna to eksperyment.

Improwizacja wolna zakłada wzmożoną uważność. Sprawdzamy dokąd poprowadzi nas grupowe działanie znacznie wykraczające poza standardowy czas wydolności naszego skupienia.

Czas:

5-6.01.2019

18.00-18.00

Miejsce:

Akademia Sztuki i Kultury

Warszawa