O improwizacji wolnej

Improwizacja wolna to działanie w trybie otwartości.

Jest to stan postrzegania pełnego, postrzegania dziecka. Bycie w nieznanym pokoju, w którym każde zdarzenie jest zdarzeniem pierwszym, a każdy nowy przedmiot jedynym.

Jest próbą pozwolenia sobie na działanie swobodne. Na wejście w akcję, której nie muszę rozumie, na poddanie się czemuś większemu ode mnie, na zaufanie niespodziewanemu. Oznacza to działanie niezabrudzone uprzedzeniami i konwencjami, uwalniające świeżość i bezkompromisowość.

Historia

Improwizacja wolna jest techniką, która rozwija się od 2005.

Początkowo Piotr Filonowicz prowadził Teatr Drzewo, który tworzył podstawowe ćwiczenia improwizacji wolnej.

W 2008 powstała grupa Linia Nocna, która podczas intensywnych spotkań (4-5 razy tygodniowo) przez 4 lata badała tę technikę i pracowała nad jej udoskonaleniem. Linia Nocna zorganizowała około 100 tzw. „prób otwartych”, na które zapraszano od jednego do ośmiu obserwatorów.

W 2012 członkowie grupy rozeszli się kontynuując własne działania twórcze i edukacyjne. Powstała Fabryka Destrukcja www.facebook.com/FabrykaDestrukcja, która stosowała w swoich działaniach IW. W 2014 Piotr Filonowicz wznowił prowadzenie intensywnych warsztatów improwizacji. Odbywają się one regularnie w Polsce i we Francji.

Teksty o IW
Przyjdź na zajęcia
Linia Nocna
Fabryka Destrukcja
Autor