Autor

Piotr Filonowicz
Absolwent Akademii Teatralne w Warszawie. Prowadził grupę Linia Nocna (2008-12) zajmującą się improwizacją wolną oraz Linia Wokalna skupiającą się na pracy z głosem w oparciu o pieśni tradycyjne. Zajmował się projektem Fabryka Destrukcja [link: www.facebook.com/ FabrykaDestrukcja] (2012-2016). Przez wiele lat organizował wyprawy entomuzykologiczne.
Prowadzi warsztaty wokalne „Przędzalnia głosu” https://web.facebook.com/FSWWokal Specjalizuje się w pracy nad budzeniem naturalnej siły głosu oraz integrowaniem emocji, ruchu i głosu.
Założyciel i lider warsztatów teatralnych Akademii Sztuki i Kultury. www.warsztaty-teatralne.pl