Warsztaty

WARSZTATY ekspresji FIZYCZNEJ I WOKALNEJ


Warszawa, 29.05-2.06.2019

Warsztaty improwizacji wolnej to nauka spontanicznego, nieskrępowanego działania oraz uważnej obserwacji i świadomego współdziałania.
Będziemy szukać spotkania z samym sobą: stanu integracji emocji ruchu i głosu. Będziemy szukać spotkania z przestrzenią i partnerem: zauważania, interpretowania i pewności reakcji.
Podstawę pracy indywidualnej stanowi rozluźnienie blokad psychicznych przez działanie fizyczne i wokalne. Następnie zajmujemy się poszerzeniem możliwości ekspresyjnych, czyli identyfikacją własnych manier i schematów ruchowych i myślowych i z przekraczaniem tych schematów.
Praca z partnerem natomiast zaczyna się od częściowego rezygnowania z siebie. Aby zauważyć i reagować na partnerów muszę część swojej uwagi wynieść na powierzchnię. Jest to droga włączania zewnętrznego do mojej wewnętrznej linii działania.
Znaczną część warsztatu zajmie trening fizyczny i wokalny, czyli praca nad narzędziami.
Warsztat improwizacji wolnej jest warsztatem nieteatralnym. Improwizacja dopuszcza obserwatorów, ale ich nie wymaga. Wykorzystuje techniki pracy z ciałem i głosem, rekwizytem i przestrzenią pokrewne technikom aktorskim, stawiając jednak przede wszystkim na autentyczność, a nie na grę.

Dla kogo są te warsztaty?

Warsztaty organizowane są dla Ciebie, jeżeli:

  •  praca nad sobą jest dla Ciebie najlepszym wypoczynkiem
  • chcesz uruchomić swój głos i ciało
  • chcesz nauczyć się używać swych emocji
  • chcesz przełamać swoją wstydliwość
  • chcesz działać z innymi twórczymi ludźmi

Każdy z tych powodów jest wystarczający, by podjąć to działanie!
Warsztaty dla osób od 16 roku życia, bez górnej granicy wieku.

Warsztaty intensywne. Miejsce i termin.


Warszawa,29.05-2.06.2019
Akademia Sztuki i Kultury, Al. Jana Pawła II 36c

Warsztaty trwają 5 dni.

29.05: 17.00 – 22.00
30.05: 17.00 – 22.00
31.05: 17.00 – 22.00
1.06: 15.00 – 18.00, 19.00 – 22.00
2.06: 15.00 – 18.00, 19.00 – 22.00

Ile to kosztuje?

380 PLN 
Zaliczka w wysokości 100 PLN jest minimalną kwotą wpłacaną przy zapisie: rezerwuje ona miejsce w grupie.

Prosimy o dokonanie wpłaty w przeciągu trzech dni od zapisu oraz zasygnalizowanie dokonania tejże wpłaty (smsem lub mailem). Na pierwsze spotkanie prosimy zabrać dowód wpłaty.

Prowadzący

Piotr Filonowicz
Absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie. Prowadził grupę Linia Nocna (2008-12) zajmującą się improwizacją wolną oraz Linia Wokalna skupiającą się na pracy z głosem w oparciu o pieśni tradycyjne. Od 2012 zajmuje się projektem Fabryka Destrukcja (www.facebook.com/FabrykaDestrukcja). Co roku organizuje wyprawy entomuzykologoczne, podczas których zbiera materiał do pracy wokalnej (2007-8 Bułgaria, Polska, 2009 Rumunia, 2010 Macedonia, 2011 Albania, 2012 Indie, 2013 Gruzja, 2014 Bułgaria, Izrael, Serbia).
Prowadzi warsztaty wokalne „Przędzalnia głosu”. Specjalizuje się w pracy nad budzeniem naturalnej siły głosu oraz integrowaniem emocji, ruchu i głosu.
Założyciel i lider warsztatów teatralnych Akademii Sztuki i Kultury (www.warsztaty-teatralne.pl).

Ile osób liczy grupa?

Do 15 osób

Jak się zapisać?

  • telefonicznie – 609 045 956
  • mailem – asik.zapisy@gmail.com (wymaga potwierdzenia z naszej strony)

Należy:
1. podać swoje dane (imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, numer telefonu, e-mail)
2. napisać krótko o swoich ewentualnych doświadczeniach teatralnych / muzycznych / tanecznych itp. (jeśli nie posiadasz takich doświadczeń, także napisz o tym). Tekst ten prześlij nam drogą elektroniczną lub tradycyjną.
3. wpłacić na konto ASiK (lub w sekretariacie ASiK) zaliczkę bądź pełną kwotę za warsztaty.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Grupy liczą do 15 osób.
Prosimy o dokonanie wpłaty w przeciągu trzech dni od zapisu oraz zasygnalizowanie dokonania tejże wpłaty (smsem lub mailem).
Pełną kwotę należy uiścić najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem warsztatu. Na pierwszą próbę prosimy zabrać dowód wpłaty.
Zrezygnować z warsztatu można najpóźniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem: prosimy wówczas o podanie danych do przelewu zwrotnego.

Co zabrać ze sobą?

Należy zabrać na warsztaty:

  • strój do ćwiczeń (dowolny, wygodny); ćwiczymy boso, w skarpetkach lub w miękkim obuwiu
  • dowód wpłaty za warsztat (chyba, że wcześniej został wysłany mailem)

Inne informacje:

Należy przychodzić na próby na 15 minut przed ich planowym rozpoczęciem
Cena nie obejmuje noclegu ani wyżywienia. Możemy pomóc przyjeżdżającym w znalezieniu odpowiedniego noclegu.

Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje pod numerem 609 045 956 oraz drogą mailową:
asik.zapisy@gmail.com

Dane do przelewu:

Akademia Sztuki i Kultury
Al. Jana Pawła II 36c
00-141 Warszawa

MultiBank
73 1140 2017 0000 4402 1292 5749
(z dopiskiem: Improwizacja wolna)